Agarsiistu Haaromsituu Ofumaani

Ofumaan akka of haaromsuuf ajaja foormulaa fooyya'aa kana filadhu. Yoo filannoo kana hin filattu ta'e, foormulaan kan haaromsu yoo ati mul'anno - haaromsi filaatte fi F9 dhiibde qofadha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Agarsisa OfHaaromsaa


Please support us!