Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Hammamtaa fi Qubannoo

Wanta filatame hagamtaa jijjiira, sochoosa, marsaa ykn duufessa.

Text Attributes

Teessoo fi amaloota korkoodeessuu barru fakkasa filatamee ykn wanta barruu keessaa qindeessa.

Sarara

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Bal'ina

Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.

Please support us!