Wantoota siqsu

Wantoota islaayidii keeti keessati filataman harkiisuun siqsu dandeessa. kunis kan ta'u furtuulee xiyyaa fayyadamuun ykn wantoota gara galchuuni fi gar iddoo birraatti maxxansuun ta'a.

Wantoota Jala Sararaman

Please support us!