Wantoota siqsu

Wantoota islaayidii keeti keessati filataman harkiisuun siqsu dandeessa. kunis kan ta'u furtuulee xiyyaa fayyadamuun ykn wantoota gara galchuuni fi gar iddoo birraatti maxxansuun ta'a.

Please support us!