Dhangii HTML keessatti pirezanteeshiini olkaa'u

  1. Dhiyeessa filachuu barbaadde dhangii HTML keessatti olkaa'uuf bani.

  2. Faayilii - Alerguu fili.

  3. Faayilii Akaakuu gara impressi HTML Galmee (LibreOffice Impress) (.html;.htm) tti qindessi.

  4. Faayila maqaa galchii, kanabooda Alaaguu cuqaasi.

  5. Ajajoota masaka HTML Alergii keessa hordofi.

Please support us!