Tartiiba islaaidii jijjiiru

Kanneen itti aanana keessaa tokko hojadhu:

tip

Islaayidii yeroodhaaf pirezanteeshiinii keetirraa haquuf, gara Fooyaa Islaayidiitti demi, islaayidi mirga-cuqaasi, kana booda, Islaayidii Mul'isi/Dhoksi fili. Lkkoofsi islaayidii dhookatee ni qaxxamurama. Islaayidii mul'isuuf, islaayidii mirga-cuqaasi, kana booda Islaayidii Mul'isi/Dhoksi fili.


Please support us!