Gara Handaara wantaatti ariifachiisuu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Kun kan hojjetu yoo qareen yookiin sararri rogayyaa waanta saxaatoo daangaa ariitii keessa jiraate qofa.

Icon Snap to Object Points

Gara Handaara wantaatti ariifachiisuu.

Please support us!