Gurmuuwwan hundaa keessaa Bahi

Gurmuuwwan hundaa baasuun gara murannoo baratamaatti deebisa.

Icon Exit all groups

Gurmuuwwan mara keessaa bahi

Please support us!