Wanta amala waliin fooyyessi

Sajoon kun kabala Dirqalaa irratti yoo ka'ee wantoonnii amaloota isaanii waliin mula'atu wayita isaan kaaftuu. Sajoo kun yoo hin kaane, roga qoftuu mul'ata wayita kaafamu, yeroo qabduu hantuuttee gadhiiftu wantichi amaloota mara waliin mul'ata.

Sajoo

Wanta amala waliin fooyyessi

Please support us!