Qabxiiwwan walitti maxxansuu

Amaloota qabxii walitti maxxansuu saagi yookan fooyyeessi. Qabxiin walittii maxxans qabxii cuftii maammilaa bakka sarara kornyoo wal-qabsisuudandeessu dha.

Icon Glue Points

Qabxiiwwan walitti maxxansuu

Please support us!