Gurrachaa fi adii

Islaayidoota kee gurraachaa fi addii qofa mul'isa.

Sajoo

Gurraachaa fi Adii

Please support us!