Gurrachaa fi adii

Islaayidoota kee gurraachaa fi addii qofa mul'isa.

Black and White Icon

Gurraachaa fi Adii

Please support us!