Qabxii Xixiqqo mul'isi

Mata-dureewwan xixiqqoo mata-dureewwanii agarsiisa. Mata-dureewwan xixiqqoo mata-durichaa dhooksuuf, sajoo Qabxiiwwan xixiqqoo dhoksii cuqaasii.

Icon Show Subpoints

Qabxii Xixiqqo mul'isi

Please support us!