Guddisii

Agarsiisa argii galmee ammee ni hir'isa yookiin ni bal'isa. Xiyya sajootti aanee jiruu cuqaasi Guddissi kamshaa. banuuf

Icon Zoom

Guuddisi

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

Dinqisiisuu (LibreOffice Toorii keessaa fi Mul'anno Islaayidii Guddisuu)

Faaran Guddisi

Hammamtaa islaayidii ammee harka lamaan agarsiisa.

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

Faaran Guddisi

Faaran Xinneessi

Hammamtaa ammee islaayidii walakkaa isaa agarsiisa.

Icon Zoom Out

Faaran Xinneessi

Guddisi 100%

Islaayidii hangamtaa isaatiin agarsiisa.

Icon Zoom 100%

Guddisi 100%

Guuddisuu Duraanii

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

Guuddisuu Duraanii

Guddisuu ittaanu

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

Guddisuu ittaanu

Entire Page

Islaayidii mara argii keetirratti mul'isa.

Icon Print Preview

Entire Page

Page Width

Bal'ina islaayidii guutuu mul'isa. Fiixeen islaayidii irraa fi jalaa mul'achuu dhiisu ni danda'a.

Icon Zoom Page Width

Page Width

Optimal View

Akka wantoota hundaa islaayidaa islaayidii irratti hammatu agarsiisa hangamtaa jijjiira.

Icon Optimal View

Optimal View

Wanta Guddisuu

Wanta(oota)filattef akka tolu hagamtaa agarsiisaa jijjiira.

Icon Object Zoom

Wanta Guddisuu

Shift

Islaayidii LibreOfficefooddaa waliin sochoosa. Qaree islaayidirra kaa'i, islaayidii sochsuuf harkisi. Wayita hantuutti gadhiistu, meeshaan dhumarratti fayyadamtu ni filatama.

Icon Shift

Shift

Please support us!