Islaayidii/Sadarkaa Ammee

Lakkofsa islaayidii ammee kan lakkoofsa walii gala islaayidootatti aanee jiru agarsisa.

Sajoo Yaaddannoo

Baqqaana Haalataa keessatti, maqaan baqqaana wantoo filamee qabate ni agarsiifama.


Please support us!