Yoroo Shaakaluu

Agarsiisa islaayidii bitaamoggee gadiitti lakkoofsa yeroo waliin jalqaba.

Sajoo

Yoroo Shaakaluu

Yeroo jijjiirraa islaayidiitiif kename

Ka'uumsa Agarsiisa Islaayidii

Please support us!