Gidduuttii kuttuu

Iddoo walittii dachaafammaa wantoota filatamman irraa bocca umma.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Wantoota lama yookaan lama ol filadhu, baafata halqaraa bani itti aansuun Bocaawwan - Walkipha filadhu


wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu

Please support us!