Qurxinsa

Saraarota ajaja waliindha sararotaan walittii hidhaman addaan qurxeessa.

Boboccaa cufammoo ajajaa kanaan addaan qurxamaniif gutiinsa fayyadamuu hin dandessuu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Sararoota lama yookin lamaa ol waliti qabuun sarara uummi, halqara baafataa bani kandbooda Qurxaafiladhu.


Please support us!