Gara galsarmeettii

Wantiicha filatamee gara Foddaawwan Dhangii Galsarmee(WMF), kan suurxiqqoo fi deetaa saxaatoo veektarii of kessaa qabuttii jijjiira.

Oddefanoo dabalataa waa'ee WMF tiif, Gibsooilaalii.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Gara - Metafiliiti - Jijjiiriitifiladhu


Sajoo Yaaddannoo

Wantiicha filatamee garagalchuu fi Gulaalii - Maxxansaa Addaafilattee tarree keessaa Galsarmee filachuu dandeessa.


Please support us!