Gara suurxiqqoo

Wantiicha filatammee gara surxiqqoottii (tarsaa pekselii kan fakkiibakka bu`uu)jijjiira

Odeefannoo caalaaf Gibsoo ilaalii.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniifi Jijjiiri - Gara Suurxiqqioti filadhu


Sajoo Yaaddannoo

Wanticha filataman garagalchitee Gulaalii - Maxxansaa Addaa filattee dhangii surxiqqoo tarrichaa kessaa filachuu dandessa.


Please support us!