Gara g-3ttii jijjirii

Wanticha filatamee gara garsaddee (g-3)ttii jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Halqara baafatichaa kan wanta filatamee baniitii, Jijjiirii - Gara 3D filadhu.


Wantichii filatammee dura gara rogaattii jijjirama, kana booda immoo gara g-3ttii jijjirama.

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

Sajoo Yaaddannoo

Tuutee gara g-3 ttii jijjiirun sadarkaa tartiiba tokkoon tokkoon wantotaa hin jijjiruu dhiibi.


Sajoo Qaxxee

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


Surxiqqoo fi saxaxxoo vektarii muraa faayoo dabalee, gara wantoota g-3 jijjiruu dandessa. LibreOffice `n surxiqqoowwan akka reektangilii fi saxaxxoo vektarii ta`anii yemmuu gara g-3 jijjiramman akka tuutee rogaaddeettii fudhata.

Wantootnii fakkefamanii barrefama qaban illee jijjiramuu danda`uu.

Yoo barbaddee Galtee g-3 wantiicha jijjiramettii fayadamuu dandessa.

Please support us!