Custom Slide Shows

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Slide Show - Custom Slide Show.


Custom Slide Shows Dialog

tip

Read the help page Creating a Custom Slide Show to learn more about how to set up your own custom slide shows.


List of custom slide shows

Lists the custom slide shows that are available in the document.

Agarsiisa islaayidii baratamoo uumuuf, Haaraa cuqaasi.

Agarsiisa islaayidii bartamoo adeemsisuuf:

  1. Select a custom slide show from the list.

  2. Eegali cuqaasi.

Haaraa

Agarsiisa islaayidii baratamoo uumi.

Gulaali

Islaayidoota Ida'ii, haqi, yookiin deebisi sadarkeessi akkasumas maqicha islaayidii baratamoo filattee jijjiirii.

Haqi

Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa osoo hin barbaadiin haqa.

Jalteessi

Garagalcha agarsiisa islaayidii uuma. Gulaalicuqaasuun maqicha agarsiisiicha fooyyeessuu dandeessa.

Eegali

Runs the selected custom slide show.

Cufi

Qaaqa cufee jijjiiramoota mara ol kaa'a.

Please support us!