Murfisa

Dirqala murfisa wantoota barreeffamaniif galcha yookiin galchuu dhiisa. Tokkoon tokkoon keeyyatotaaf murfisa galchuu ykn dhiisuu dandessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Afaan - Murfisa Filadhu


Please support us!