Duuba wantaa

Wantichii filatamee gara duuba wanta ifteessuu barbaaddutti sochoosuun sadarkaa tartibichaa jijjiria.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti kana booda Duuba - Wantaa Qindeesi filadhu

Kabala fakkasaa irratti, kamshaa Qindeessi bani itti aansuun cuqaasi:

Sajoocuqaasi

Duuba Wantaa


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

Sajoo Yaaddannoo

Wantoota qindeessuun sadarkaa tartiibicha wantoota galmee keetii keessa jiran hunda miidha.


Please support us!