Fulddura ajajaa wantaa

Wanticha filatamee gara fuuldura wanta ifteessiteettii sochoossuun sadarkaa tartibichaa jijjirii. Iddoo argicha wanta filatamee hin jijjiiramuu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

From the context menu:

Choose Arrange - In Front of Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

From toolbars:

Icon In Front of Object

Fulduura Wantaa


Wanta(oota) gara fuulduraattii sochosuu barbaadduu fili. Mirga-cuqasitii Qindessii - Fuuldura wantaa filadhuu, kana booda wanta islaayidii kee keessa jiru cuqaasi.

Please support us!