Haqi

Gabaticha irraa tarjaa(lee) filaman haqa.

Ajajni kun kan jiraatu, yoo qareen gabatee keessa oole qofa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Kabala Gabatee irraa, cuqaasi

Sajoo

Tarjaa Haqi


Please support us!