Maqaa faayilii

Maqicha faayilicha ka'aa saagi. Erga filicha olkeessee booda maqich qofaatuu mul'ata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dirreewwan - Maqaa Faayilii FiladhuSaagi - Dirreewwan - Maqaa Faayilii Filadhu


Please support us!