Barreessaa

Maqoota duuraa fi maayyii deetaa fayyadama LibreOffice keessaa tarreeeffama islaayidii ka'aatti saaga.

To edit the name, choose - LibreOffice - User Data.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dirreewwan - Barreessaa Filadhu


Please support us!