Goolaba Islaayidii

Islaayidii haaraa matadureewwan islaayidootaa islaayidiicha filatameehordofan keessaa tarree rasaasa'ee qabaatuu Uumi. Islaayidiichii goolaba duba islaayidiichaa maayyiitti saagama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Goolaba Islaayidii Filadhu


Please support us!