Sarara Ariitii Guulaali / Qaphxii

Qubannoo qaphxii ariitii yookiin sarara ariitii gubbaa bitaa mooggee fuulaattii walbira qabuun qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Akeekii ariitii yookaan Sarara fili, halqara baafataa bani, sana booda Akeekii Ariitii/Sarara Gulaali filadhu


Sarara/Qaphxii ariitii haqi

Qaphxii ariitii yookiin sarara ariitii filatamee haqa.

Please support us!