Agarsiisa Islaayidii

Starts your slide show.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Slide Show - Slide Show.

F5

Kamshaa Saagi irratti, cuqaasi

Slide Show Icon

Agarsiisa Islaayidii


Agarsiisa islaayidii kee Agarsiisa Islayidii - Qinda`inoota Agarsiisa Islaayidii kessattii adeemsisuuf qinda`inoota ifftessuu dandessa.

Specify whether a slide show starts with the current slide or with the first slide on - LibreOffice Impress - General.

Agarsiisa islaayidii jalqabuuf, kanneen ittii aanaan kessaa tokko hojadhu:

Please support us!