Yaadanolee fuulaa

Iddoo islaayidii keetittii yaadannoo dabaluu dandessutti gara yaadannuu fuulaattii jijjirama. Yeroo pirazanteshinii kee dhihessittuu yaadanno dubbistoota irraa nidhokatta.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Baratamoo Filadhu


Please support us!