Yaadanolee fuulaa

Iddoo islaayidii keetittii yaadannoo dabaluu dandessutti gara yaadannuu fuulaattii jijjirama. Yeroo pirazanteshinii kee dhihessittuu yaadanno dubbistoota irraa nidhokatta.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Notes.


Please support us!