Baratammoo

Iddoo islaayidii kee ittii umtuu fi gulaaltutti gara mul'anno baratamottii jijirama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Baratamoo Filadhu


Please support us!