Baratammoo

Iddoo islaayidii kee ittii umtuu fi gulaaltutti gara mul'anno baratamottii jijirama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Normal.


Please support us!