Sarartuu

Sarartulee gubbaa fi qaree butaa iddoo hojittii mul`issa ykn dhoksa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Rulers.


Sarartuu fayyadamuun wantoota bakka hojii qubachiisuu, galuumsa keewwataa qindessuu ykn qajeelchota fuularratti harkisuu dandeessa.

Please support us!