Dirrewwan Gulaali

Amalootta dirree saagammee gulalaa. Dirree saagamee gulaaluuf dirricha cuqaasii.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Fields.


Akaakuu dirree

Akaakuu dirree iftessa.

Dhaabbataa

Yemuu dirreen saaqammuu qabiyyee dirree sanaa mul'issa.

Jijjirama

Gatti amma dirree kanaa mullissa.

Afaan

Dirichaa fi afaanicha fili.

Dhangii

Dhangii Mull`annoo dirree kanaaf fili.

Please support us!