Baqqaana Haqi

Baqaana ka`aa hafa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Halqara baafataa baqqaana saagamee bani, itti aansuun Baqqaana Haqi


Please support us!