Islaayidii Haqi

Islaayidii Ykn fuula ammaa haqa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Gulaali - Islaayidii Haqi


Baafata haalqara islaayidii ykn fuula keessa, ajajaa armaan gadii argiita.

Maqaa filatamee jijjiira.

Please support us!