Duubbee

Fuula tokkoo ykn fuuloota faayilii ka`aa kessattii jiran maraaf duubbee qindessia.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Background tab


Qaaqa kanaaf dirqalootnii asittiiibsamaniiru.

Please support us!