Baafata Meeshaa

Meeshaalee - Afaan - Murfisa Filadhu

Agarsiisaa Islaayidii - Agarsiisa Islaayidii Baratamoo filadhutii Haaraa cuqaasi.

Please support us!