Dhangii Baafataa

Halqara baafataa Baldhinaafi dheerina Sararaa, Keessa Garoota.

Kamshaa Sararootaa fi xiyyoota irraa, sajoo Sarara Garaa cuqaasi.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!