Baafata Saagi

Saagi - Islaayidii Baayyisuu Filadhu

Saagi - Islaayidii Baldhisi Filadhu

Saagi - Goolaba Islaayidii Filadhu

Saagi - Baqqaana (LibreOffice Fakkaasa qofa) Filadhu

Baafata halqaraa caancalee baqqaanaa bani - Baqqaana Saagi filadhu (LibreOffice Fakkassaa qofa)

Saagi - Akeekii Ariitii Saagi/Sarara Filadhu (LibreOffice Fakkaasa qofa)

Baafata halqaraa banuun Akeekii Ariitii Saagi/Sarara filadhu

Akeekii ariitii yookaan Sarara fili, halqara baafataa bani, sana booda Akeekii Ariitii/Sarara Gulaali filadhu

Choose Insert - Table

Kamshaa Saagi irratti, cuqaasi

Icon Insert Table

Table

Choose

Kamshaa Saagi irratti, cuqaasi

Sajoo

Saagi - Dirreewwan Filadhu

Saagi - Dirreewwan - Bara(dhaabbataa) Filadhu

Saagii - Dirree - Guyyaa (jijjiiramaa)filadhu

Saagi - Dirreewwan - Sa'aatii(dhaabbataa) Filadhu

Saagii - Dirree - Yeroo (jijjiiramaa)

Saagi - Dirreewwan - Maqaa Faayilii Filadhu

Saagi - Dirreewwan - Barreessaa Filadhu

Saagi - Dirreewwan - Maqaa Faayilii Filadhu

Please support us!