Baafata Gulaali

Gulaali - Baayyisi Filaadhu

Shift+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

Gulaali - Islaayidii Haqi filadhu

Halqara baafataa baqqaana saagamee bani, itti aansuun Baqqaana Haqi filadhu

Gulaali - Dirreewwan Filadhu

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Please support us!