Baafata Gulaali

Gulaali - Baayyisi Filaadhu

Shift+F3

Choose Gulaali - Diibaa-qaxxaamuraa (LibreOffice Qofa fakkasa)

Gulaali - Islaayidii Haqi filadhu

Halqara baafataa baqqaana saagamee bani, itti aansuun Baqqaana Haqi filadhu

Gulaali - Dirreewwan Filadhu

Qaphxii Dhancaa sajoo Kabala fakkasaa irra jiruu Cuqaasi

Please support us!