Babal'ina

Babal'inni gongee dhaamsaa Ragaa Argi odeeffannoo gad fageenyaa waa'ee ragaa mul'isa.

Gatii sanduuqa tarree fayyadamuun gatiilee argiitii murgaa irratti garagalchi.

Please support us!