Hidhaa kuusaa deetaa

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

Faayilii kuusaa deetaa

Daandii fi maqaa faayilii kan faayilii kuusaa deetaa galchi. Maqaan faayilii fufaa *.od dhaan dhumuu qaba.

Iyya'i

Gongee dhaamsaa faayilii bakka faayilii kuusaa deetaa filattu bana.

Maqaa galmaa'e

Kuusaa deetaaf maqaa galchi. LibreOffice maqaa kana fayyadamuudhaan kuusaa deetaa argata.

Please support us!