Dirqaalaalee Impireesii LibreOffice

Qindaa'inoota garaa kan galmeelee dhiyeessaa haaraa uumamanii kan akka qabiyyeewwan mul'atan, yuuniitii safaraa fayyadan, yoo fi akkaataa walqixxeessi tarsaa raawwatu qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.


Dimshaasha

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Mul'annoo

Specifies the available display modes. By selecting an alternative display, you can speed up the screen display while editing your presentation.

Tarsaa

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Maxxansi

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!