Daandiilee gulaali

Gongee dhaamsaa Daandiilee gulaali keessatti, ukaankota warra LibreOffice keessa jiran filachuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Daandiilee

Tarree daandiilee warra durumaan dabalaman qabata. Faayiloota haaraaf daandii durtii asxeessi.

Dabali

Gongee dhaamsaa Daandii Filadhu ukaankaa biraa filachuuf yookiin gongee dhaamsaa Bani faayilii biraa filachuuf bana.

Haqi

Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa osoo hin barbaadiin haqa.

Please support us!