Deetaa Fayyadamaa

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - LibreOffice - User Data.


Deetaan fayyadamaa qajoojiilee fi masakoota LibreOfficekeessa jiraniif tajaajila. Fakkeenyaaf, badheeleen deetaa "Maqaa duraa" fi "Maqaa dhumaa" battalumatti maqaa kee akka maqaa barreessaa galmee haaraatti saaguuf gargaaru. Jalatti kanatti arguu dandeessa Faayilii - amaloota.

Deetaan fayyadamaa muraasni akka to'ataa qubeeffannoon beekamuuf battalumatti kuusaa galmee keessaa irraa dabalama. Dogoggorri qubeessuu yoo argame, sagantichi bakka bu'ootaa tilmaamuuf deetaa fayyadamuu danda'a. Hubadhu jijjiiramni deetaa kan dhugoomu erga LibreOfficelamkaasamee booda.

User data is also used when commenting and in tracking changes mode, to identify comments/edits author; and to mark last edit position in document, so that when author opens the document later, it opens at the last edit position.

Teessoo

Deetaa fayyadamaa dhuunfaa kee naquu fi gulaaluuf badhee Teessoo fayyadami.

Kuubbaaniyyaa

Type the name of your company in this field.

Maqaa duraa

Type your first name.

Maqaa dhumaa

Type your last name.

Qubduraa

Type your initials.

Xurree

Type the name of your street in this field.

Iyyaatoo teessoo

Type your ZIP in this field.

Magaalaa

Type the city where you live.

Country

Type your country.

Naannoo

Type your state.

Mata duree

Type your title in this field.

Gita hojii

Type your position in the company in this field.

Bil. (Mana)

Type your private telephone number in this field.

Bil. (Hojii)

Type your work number in this field.

Faaksii

Type your fax number in this field.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Cryptography

Set the preferred public key for OpenPGP encryption and digital signature. These preferred keys will be pre-selected in key selection dialog every time you sign or encrypt a document, so you don't have to select it yourself when signing with one specific key frequently.

OpenPGP signing key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for signing ODF documents.

OpenPGP encryption key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for encrypting ODF documents.

When encrypting documents, always encrypt to self

Mark this checkbox to also encrypt the file with your public key, so you can open the document with your private key.

warning

Keep this option selected, if you ever want to be able to decrypt documents you've encrypted for other people.


Please support us!