LibreOffice fi Interneetiicha

Kutaan kun dhimma odeeffanno inteerneetiicha irraa laatta. Jibsoo Inteerneetiin jechoota hedduu barbaachisa tahaan ibsa.

Fuuloota Saphaphuu

To create a new web page for the Internet, open a new HTML Document by choosing File - New.

Please support us!