Galmeewwan Unka XML (XForms)

XForms are a new type of web form that was developed by the World Wide Web Consortium. The XForm model is defined in Extensible Markup Language (XML). The model uses separate sections to describe what a form does and what a form looks like. You can view the specification for XForms at: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

XForm tiin Hojjechuu

In LibreOffice, an XForms document is a special type of Writer document. The Design Mode for an XForm document has additional toolbars and panes.

Galmee XForm erga uumtee olkeessee booda, galmicha banuu, unka guutuu, fi jijjiiramoota kaadimaatti dabarsuu ni dandeessa.

Galmee XForm Haaraa Banuuf

  1. Faayilii - Haaraa - Glamee Unka XML fili.

    Foddaan saxaxa XForms galmee barreessaa duwwaa ta'e bana.

  2. Unka kee saxaaxi.

Galmee XForms Banuuf

Galmee XForms Gulaaluuf

Galmee XForms baniiti, kamshaalee fi foddaalee kanaan gadi fayyadami:

Please support us!