Dhaabataalee Caancalaa Saaguu fi Gulaaluu

Durtiiwwan Jijjiiruu

Qindaa'inoota dhaabataalee caancalaa kee jijjiiruuf yoo barbaadde, odeeffannoo dabalataa jalatti argatta.

Please support us!