Fuula irraa Naannoo Maxansaamuu Danda'an Keessaa isa Olaantoo Filuu

Maxxansaalee hundi hanga qarqara waraqaatti maxansuu hin danda'ani. Hedduun isaanii mudana hin maxansamne dhiisu.

LibreOfficen amala gari-ofmaa kan gara qarqara waraqaatti hanga danda'ame siiqsitee maxansuuf si gargaaran qaba.

Please support us!