Naanna'insa Ariitiin Waantoota bira Qaqqabuuf

Kuni faayidaa baramoo Naanna'aadha.

Naanna'aa ilaalcha gubbaa galmee

Please support us!